Wie zijn wij
 

triplekey kan op verzoek ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van personeel, organisatie en interpersoonlijke relaties. Hierbij zijn onze doelgroepen, kleine ondernemingen (MKB) en particulieren.

triplekey biedt maatwerk trajecten aan in de vorm van:
  • training
  • coaching
  • mediation
  • advies

Waarom kan triplekey een belangrijke bijdrage leveren?

Kleine ondernemingen (MKB)
De meeste ondernemingen ontstaan omdat de oprichters goed zijn in een bepaald specialisme. Dit specialisme bepaalt het gezicht van de onderneming. Wat nieuw is dat je als ondernemer naast je specialisme ook bijvoorbeeld boekhouder en personeelsmanager moet zijn. Dit kan interessant zijn maar daarmee begeef je je wel op minder bekend terrein en betekent veelal........ extra werk of minder tijd te besteden aan je specialisme. Je ziet dan ook vaak dat al snel de boekhouding van de onderneming wordt ondergebracht bij de boekhouder of accountant omdat dit toch een specifieke klus blijkt te zijn. Maar geldt dit niet ook voor het personeelsmanagement?

Bij personeelsmanagement krijg je als werkgever te maken met ziekteverzuim, reintegratie trajecten, functioneringsgesprekken, allemaal zaken waar je als ondernemer niet omheen kunt. Want je hebt als ondernemer nou eenmaal te maken met veranderingen binnen het bedrijf en met externe factoren zoals de arbeidsmarkt, arbeidsvoorschriften en nieuwe wetgeving. En naast dit alles moet je ook nog eens leiding geven aan je personeel.

triplekey helpt de ondernemer bij vraagstukken op het gebied van het personeelsmanagement. Vanuit de vraag samen kijken naar de mogelijkheden en werken in een best passende oplossingsrichting.

triplekey vindt het leuk om met verschillende mensen om te gaan, goed met mensen praten en naar mensen luisteren. Het is een uitdaging om de sociale en zakelijke belangen binnen een bedrijf goed met elkaar te verenigen.

Particulieren
Ook als individu moeten we omgaan met conflicten en onzekerheden bij interpersoonlijke relaties. De vraag is dan........ hoe nu verder, we kennen het allemaal. Bij iedereen komt het wel eens in het dagelijks leven voor. Het zorgt voor ergernissen, het kost tijd en geld. En het kan over alles gaan, en je loopt dan snel vast door alleen nog maar de onmogelijkheden te zien van de situatie.

triplekey helpt de particulier bij vraagstukken op het gebied van persoonlijk management. Vanuit de vraag samen kijken naar mogelijkheden en werken in een best passende oplossingsrichting.